Rosslidsberget

Rosslidberget - 268 m ö.h.

”Sportlovstoppen” under Vintertoppar är det vackra Rosslidberget några km norr om Tavelsjö, okänt för de flesta, besökt av få. På Rosslidberget kommer det finnas en toppkod enbart under sportlovet, dvs från lördag 6 mars till och med söndag 14 mars. Toppkoden sitter där på baksidan av toppskylten. Bara lyft på skylten!

Rosslidberget når precis över Högsta Kustlinjen. Bergets topp är nämligen 268 m ö.h. För 9000 år när havet stod som högst var den här toppen en liten, liten grynna långt ute i ett stort hav. Idag är berget ett så kallat kalottberg (se bild-exempel). Utanför låg bara den då knappt 20 m höga ö som idag är Vallberget, medan vågorna bröt mot ett grund ute till havs som idag är Vallberget. 

 

Idag omges Rosslidberget av stora, vackra hällmarker som sluttar åt söder. På hällmarkerna finns gammal, gles tallskog. En vacker plats helt enkelt!

Men hur vet du att du står på ett kalottberg? 

När du blickar söderut ser du den glesa, gamla tallskogen på de hällar som en gång var havsbotten. Själva toppen är täckt av morän, så här växer skogen snabbare och därför har det för länge sedan skett en avverkning på toppen. Här växer idag ung tallskog.

 

Hitta upp

Det kommer vara ett litet äventyr att ta sig till Rosslidberget. Snön ligger meterdjup. Skidor och snöskor kommer att krävas. Men kanske kommer några utmana ödet och börja trampa ett spår till toppen?


Närmast är att starta vandringen vid Brattvalls skjutbana. Där har Brattvalls Jaktskytteklubb förtjänstfullt plogat en parkering för TioTopparTavelsjö. Därifrån är det 1,5-2 km till bergets topp. Följ gärna det stråk som är markerat i kartan. Att följa kraftledningen är också ett alternativ.


Ett längre alternativ är att bestiga berget från söder. Då får du uppleva den vackra hällmarkstallskogen i bergets sydsluttning. Starta vid Klackens idrottplats eller vid kyrkan. Räkna med ca 4 km enkel väg.


Om du vill trampa snö så är tipset att följa vägen söderut från skjutbanan, sedan följa skoterspåren utmed kraftledningen och vika åt öster väl uppe på krönet.

In English

 

Rosslidberget reaches just over the Highest Coastline. The top of the mountain is 268 m above sea level. 9000 years ago, when the sea was at its highest point, this peak was a small grain far out in a large sea. Outside was only the then almost 20 m high island which today is Vallberget, while the waves broke against the foundation which today is Vallberget. Today, Rosslidberget is surrounded by large, beautiful rocky slopes that slope to the south. A beautiful place simply!

 

 

It is best to start the hike at Brattvall’s Hunting Shooting Range. There, the shooting club has deservedly plowed a parking lot for TioTopparTavelsjö. From there it is 1.5 km to the top of the mountain.

Rosslidsberget

Parkering

Parkering sker på plogad yta vid Brattvalls Jaktskyttebana.