Om

Om

TioTopparTavelsjö är en besöksguide som hjälper dig hitta upp på tio berg. Bergen bjuder på olika upplevelser, olika svårighetsgrad och olika vyer.

 

För varje berg finns en markerad stig från dess fot till toppen. Välj mellan vandringar från 0,5 till 2,1 km enkel väg. Stigningen som du måste klara av varierar från 42 till 165 höjdmeter. När du bestigit alla berg har du tagit mer än 1000 höjdmeter.

Varför är det så vackert i Tavelsjö?​

Tavelsjöbygden har exceptionella förutsättningar för upplevelser på vackra berg. När inlandsisen smälte för 10200 år sedan var landet så nedtryckt av den tunga isen att det mesta var täckt av djupt vatten. Den översta strandnivån, Högsta Kustlinjen, nådde hela 260 m över nuvarande havsnivå.

 

De högsta bergen idag, bland annat Tavelsjöberget, var små öar i den yttre skärgården. Alla andra berg var täckta av djupt vatten.

 

Landhöjningen var mycket snabb i början. När de nya öarna steg ur havet spolade kraftiga vågor bort all morän som inlandsisen hade lämnat på bergen. Kvar blev kala klippor. Idag är de karga hällmarker med gles skog. Längre ned hamnade finare jordar som idag är åkermarker.

 

Skälet till att det är så vackert i Tavelsjö är både att bygden är så kuperad och varierad och att den utsatts för det forna havets bearbetning.

Översiktskarta Tio Toppar Tavelsjö